banner3.jpg

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang” 


Beste Wandelgangers en -gangsters,

Eindelijk zakte begin deze maand het water op de Rijn naar een acceptabel niveau om nog wat te verdienen dit jaar. Tot zover het zakelijke gedeelte van deze brief. Wist u dat het aantal leden van "De Wandelgang” dit jaar weer naar een recordhoogte is gewassen? Zelfs als je de mensen die hun contributie nog steeds niet hebben betaald, niet meer meerekent. Nogmaals: die lopen toch ernstig het risico volgend jaar niet meer te worden uitgenodigd. Het is natuurlijk al vervelend die inspirerende ontmoetingen in het ARA-hotel mis te lopen, maar tot overmaat van ramp blijven ze dan verstoken van deze sympathieke uitnodigingsbrieven. Toch afgezien de dagelijkse waterstanden ’s morgens na het nieuws van 9 uur hèt hoogtepunt van de maand. 

In de vorige uitnodiging nodigden we tevens uit tot een bezoek aan de website van "De Wandelgang”. Hoewel met een gemiddeld aantal digitale bezoekers van vijftig per dag dat niet aan dovemansoortjes was gezegd, was voor sommigen het wachtwoord in die brief te cryptisch gesteld. Te moeilijk, zeg maar. Daar doen we niet moeilijk over. De kracht van reclame zit in herhaling: het wachtwoord voor de internetsite www.dewandelgang.nl is ‘wandelen’. Wan - de – len.

En dan nu over het zonder enige twijfel hoogtepunt van deze uitnodiging: de komende bijeenkomst in "De Wandelgang” op 15 november. Dat is Beaujolaisavond. Niet voor niets natuurlijk, want in Frankrijk wordt de derde donderdag van november de ‘Franse Nieuwe’ ofwel de Beaujolais Primeur aangeboden. Geen wijn die jarenlang moet rijpen, maar die het liefst nog hetzelfde jaar als ze wordt geproduceerd, moet worden gedronken. Zoals u weet verbeelden we ons niets, maar we zijn in deze brief wel van een tekort aan water tot een overvloed van wijn gekomen. Dus schrik er niet voor terug diezelfde derde donderdag nog met ons te komen genieten van de Franse Nieuwe. 

Op donderdag 15 november speelt zich de "De Wandelgang” af in het ARA-hotel in Zwijndrecht. 
Ook dan bent U weer meer dan welkom.

(aanvangstijd is 17.00 uur, officieel einde 21.15 uur)


Ad Kriesels 

Ad Kraai

Ruud de Jong

Hét netwerk voor de binnenvaart.