banner3.jpg

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang” 

Beste Wandelgangers en -gangsters,

Na  de zeer geslaagde ‘Franse avond’ in "De Wandelgang”  hebben we in november weer een reguliere bijeenkomst van uw favoriete sociëteit. Maar wat heet ‘regulier’? Het is helaas nog steeds bijzonder dat een grote groep mensen met hart voor de binnenvaart in een prettige ambiance bijeenkomt. Daarmee is dus ook de bijeenkomst van 18 november weer heel speciaal geworden.

We verwelkomen daar ook graag weer onze buitenlandse collega’s en vrienden, als de posterijen ons tenminste niet in de steek laten en deze uitnodiging bijtijds in de bus doen bij de geadresseerden. 
Het schijnt zelfs anno 2010 nog steeds voor te komen dat een brief als deze langer dan een week door Europa moet reizen, met in dit geval voor de ontvanger het akelige gevolg dat hij niet op tijd wordt verwittigd van de op handen zijnde bijeenkomst. Is het dan echt alleen de binnenvaart die just in time bezorgt? 
Om de internationale posterijen niet langer in de problemen te brengen met deze ingewikkelde opdrachten kunnen we overschakelen op e-mail. 
Aan de buitenlandse gasten daarom het verzoek hun e-mail adres af te geven bij de vergadering of ‘zet het even op de mail’ naar info@wandelgang.nl. Het enige alternatief is dat we straks de binnenvaart inschakelen om de post op tijd te bezorgen. 

U bent weer meer dan welkom op donderdag 18 november, op de bijeenkomst van "De Wandelgang” in het ARA-hotel in Zwijndrecht. (aanvangstijd is 17.00 uur officieel einde 20.15)

Ad Kriesels
Ad Kraai
Ruud de Jong         
De volgende bijeenkomsten staan genoteerd op      
                                     de volgende data: 16 december, 

                                     LET OP !! de Nieuwjaarsparty op 6 januari en 17 februari

Hét netwerk voor de binnenvaart.