banner3.jpg

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang” 

Beste Wandelgangers en -gangsters,


Ongeveer 2011 jaar geleden zochten Jozef en zijn hoogzwangere Maria beschutting voor de nacht. Ze kwamen in een stal terecht omdat ze niet welkom waren in een herberg. Weinig Kerstgedachten in die tijd. De tijden zijn veranderd. U bent allemaal welkom voor de gezamenlijke Kerstviering van "De Wandelgang” op 15 december in het ARA-hotel dat al jaren vrijwel maandelijks "De Wandelgang” herbergt.

Zoals u gewend bent, sluiten we het jaar af met een snertavond in Kerstsfeer om het nieuwe jaar kort daarna op 5 januari met een spectaculaire Nieuwjaarsreceptie te openen. Tussen die twee bijeenkomsten bent u uiteraard vrij om de feestdagen naar eigen inzicht te vieren, nagenietend van de erwtensoep. Wij wensen u alvast heel fijne feestdagen toe.

En mocht een verkleumd echtpaar voor de deur van het ARA-hotel staan, vragend om onderdak, dan laten we ze natuurlijk binnen, ook als ze geen lid zijn. Zo barmhartig zijn we wel. En ze krijgen ook nog een kom heerlijke snert.


U bent uiteraard weer van harte welkom bij de "De Wandelgang” in Kerstsfeer in het ARA-hotel in Zwijndrecht op donderdag 15 december. (aanvangstijd is 17.00 uur, officieel einde 21.15 uur)


Ad Kriesels
Ad Kraai
Ruud de Jong 

Voor uw agenda:
De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats 
op de volgende data: 5 januari Nieuwjaarsparty 
16 februari

Hét netwerk voor de binnenvaart.