banner3.jpg

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang” 


Beste Wandelgangers en -gangsters,

In het niemandsland tussen Kerst en oud & nieuw maken wij van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen voor de Nieuwjaarsparty op donderdag 5 januari 2012. U bent van harte welkom om uw mede-sociëteitsleden te treffen in het nieuwe jaar. Figuurlijk gesproken dan: treffen als in ontmoeten. Maar wellicht weet u hen ook wel te treffen met een originele – en in elk geval welgemeende – nieuwjaarswens.

"Het zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek”, zo sprak Koningin Beatrix ons op Eerste Kerstdag stichtelijk toe. "Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie.” 
Na de zin "geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin”, en haar wens voor een verantwoorde omgang met het milieu dachten wij dat er een pleidooi zou komen voor meer vervoer over water – te beginnen met de vervanging van de gouden koets door een gouden sloep – maar dat zal wel door beroepsdeformatie komen. 

De Majesteit sloot af met de wens: "Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.” Daar sluiten wij ons van harte bij aan. Om de daad bij het woord te voegen: wij hopen dat u allen een aangename en reflectieve Kerst hebt genoten en dat u een voorspoedige start beleeft van het nieuwe jaar – en dat die voorspoed 366 dagen mag aanhouden.
Met "De Wandelgang” doen we wat we kunnen: te beginnen met de Nieuwjaarsparty op 5 januari. Alle doemdenken ten spijt willen wij 2012 feestelijk beginnen. U mag daarbij niet ontbreken. We beginnen, zoals gebruikelijk, om 17.00 uur.


Het bestuur, 
Ad Kriesels
Ad Kraai
Ruud de Jong

Hét netwerk voor de binnenvaart.