banner3.jpg

Beste Wandelgangers en -gangsters,

Bijna op de kop af wordt Maasvlakte 2 afgerond op de dag waarop ’s avonds de Franse avond in "De Wandelgang” wordt gehouden. Niet dat er enig verband is tussen die twee gebeurtenissen, al zijn de ideeën voor Maasvlakte 2 en"De Wandelgang” ongeveer even oud en beloven ook veel voor de toekomst. Net zo min als de Maasvlakte 2 met de Franse slag werd aangelegd – nemen wij aan – is de Franse avond in "De Wandelgang” van een dermate hoge kwaliteit dat je van hoogwaardig entertainment kunt spreken. 

Om te voorkomen dat "De Wandelgang” van zich zal doen spreken door een verhonderdvoudiging van de opkomst en alle daarmee gepaard gaande ongerief, bedienen wij ons niet van de sociale media, maar beperken wij ons tot deze bescheiden uitnodiging om u exclusief alvast een warm welkom te heten op deze Franse avond. Zoals gebruikelijk hebben we wel het Franse staatshoofd uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over aardige ideeën voor nieuwe vaarwegen tussen beide landen, mocht hij daar zelf nog niet aan toe zijn gekomen, en hem op het hart te drukken dat die Maasvlakte 2 ook voor hem is aangelegd. 

Of hij de taal van zijn voorouders nog spreekt, weten we niet. Aan de wijnkaart zal het die 25e oktober niet liggen. Die begrijpt hij zeker en wie weet komt van het één het ander. Une chose mène à une autre. Nu maar hopen dat er een paar spitsenschippers hun lidmaatschap die avond komen verzilveren. Zij kunnen immers ook zonder nieuwe Seine-Nord verbinding al naar Parijs varen (als ze niet te diep in het wijnglaasje hebben gekeken). 

U bent uiteraard weer van harte welkom bij de Franse avond in "De Wandelgang” op donderdag 18 oktober in het ARA-hotel in Zwijndrecht. 

(aanvangstijd is 17.00 uur, officieel einde om 21.15 uur )


Ad Kriesels

Ad Kraai

Ruud de Jong 


Voor uw agenda:
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 15 november en 20 december en op 

3 januari de Nieuwjaarsparty

Hét netwerk voor de binnenvaart.