banner3.jpg

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang”

Beste Wandelgangers en -gangsters,

Zonder ons in de landelijke politiek te willen mengen, geven
we eerlijk toe dat we in "De Wandelgang” iets wilders wilden.
Vandaar dat we deze donkere dagen verlichten met een wild-avond in onze sociëteit. Een perfect klaargemaakte reerug met overheerlijke sauzen overgoten.
Het water loopt u in de mond, dat begrijpen we. We zorgen voor servetjes. 

Het klinkt als een gargantuesk maal dat u door "De Wandelgang” wordt aangeboden, maar we rekenen op uw professionele
bescheidenheid. Het is net als met de problematiek van de overbevolking op onze globe: er is genoeg voor iedereen, als we maar bereid zijn te delen. Opnieuw een treffende illustratie van hoe "De Wandelgang” een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld.

Behalve dat we de wereld redden van haar ondergang, dienen
uw terughoudendheid en beheersing nog een doel: u moet ook nog terug naar huis.

Maar om te beginnen: U bent uiteraard weer van harte welkom donderdag 21 november in "De Wandelgang” in het ARA-hotel in Zwijndrecht. 

(aanvangstijd is 17.00 uur, officieel einde 21.15 uur)
                               

Ad Kriesels
Ad Kraai
Ruud de Jong 
          

 Voor uw agenda! 
De eerstvolgende bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data: 19 december en de Nieuwjaarsparty op 2 januari en 20 februari.

P.S.  Graag al uw communicatie met het bestuur via ons E-mailadres (info@dewandelgang.nl)

Hét netwerk voor de binnenvaart.