banner3.jpg

Rotterdam, 30 juni 2015 

Aan allen die de binnenvaart een warm hart toedragen


Haring met stroopwafels – zoiets verzin je niet. In "De Wandelgang” kan alles. Terwijl de leden haringen verschalkten, gaf de meest originele Rotterdamse band 'The Amazing Stroopwafels" een concert, speciaal voor de leden van "De Wandelgang".

Een mooie afsluiting van het eerst halfjaar op de nieuwe locatie aan de Veerhaven in Rotterdam.  

Uw bestuur gaat ook met zomerreces o.a. om het eerste halfjaar te evalueren en na te denken over de invulling van de bijeenkomsten in tweede helft van dit jaar. Heeft u ideeën? Schroom niet die met ons te delen  info@dewandelgang.nl gaat nl. niet met reces !  

Ook mooie (vakantie)foto's zijn zeer welkom voor onze rubriek "foto van de maand".  

Wij hopen u weer te ontmoeten op de eerstvolgende bijeenkomst op 17 september. Uiteraard krijgt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.  

Wij wensen u een mooie zomerperiode !
(Aanvangstijd is 18.00 uur; kijk voor gratis parkeermogelijkheden op het kaartje)  

Uw bestuur:

Dirk-Jan Bezemer
Alexander Wanders
Els Oosse
Robbert Klaverdijk

P.S. Graag al uw communicatie met het bestuur via ons E-mailadres: info@dewandelgang.nl

Hét netwerk voor de binnenvaart.