banner3.jpg

Rotterdam, 02 augustus 2015 

Aan allen die de binnenvaart een warm hart toedragen


"De Wandelgang" is ook met zomerreces o.a. om het eerste halfjaar te evalueren en na te denken over de invulling van de bijeenkomsten in tweede helft van dit jaar. Heeft u ideeën? Schroom niet die met ons te delen  info@dewandelgang.nl gaat nl. niet met reces !   

Ook mooie (vakantie)foto's zijn zeer welkom voor onze rubriek "foto van de maand".  

Wij hopen u weer te ontmoeten op de eerstvolgende bijeenkomst op 17 september. Uiteraard krijgt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.  

Wij wensen u een mooie zomerperiode !

Hét netwerk voor de binnenvaart.