De Wandelgang

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang”


Beste Wandelgangers en -gangsters,

Wat is het toch heerlijk om het nieuwe jaar weer met een schone lei te beginnen. We wensen u allen een succesvol en vooral plezierig 2007 toe en een goede gezondheid. Dat spreekt natuurlijk voor zich maar we stellen het op prijs dit nog maar eens te benadrukken.

Die schone lei moeten we natuurlijk enigszins nuanceren. Er zijn weliswaar geen zorgen over ijsgang op de vaarwegen – om maar iets te noemen – maar minder gunstig is natuurlijk dat zelfs de gletsjers niet meer bevroren zijn. Twee zijden van dezelfde medaille. Zo schoon is die lei dus niet. Laten we het behoud van schoonheid in het achterhoofd houden als we het glas heffen op het nieuwe jaar.

Een overdenking die niet misplaatst is als we ons weer opmaken voor een groots binnenvaartjaar en dus ook een groots jaar in "De Wandelgang”, waar zich op 18 januari de nieuwjaarsreceptie afspeelt. En dat is zoals u weet niet zomaar elkaar op de automaat de ‘beste wensen’ doen toekomen. In "De Wandelgang” is zoveel diepgang dat zelfs een flinke coaster nog een meter water onder de kiel heeft. Het is niet voor niets de enige echte binnenvaartsociëteit en de nieuwjaarsreceptie heeft altijd iets extra’s. Al was het maar om de absoluut niet formele speech van zowel de zakelijk als de geestelijk leider van de club. 

Maar het echte extra is natuurlijk uw aanwezigheid. Zonder u zouden die twee immers roependen in de woestijn zijn. Nou vooruit: roependen in de lobby van het ARA-hotel, want:

Op donderdag 18 januari speelt zich de nieuwjaarsreceptie van "De Wandelgang”af in het ARA-hotel in Zwijndrecht. 
Ook dan bent U weer meer dan welkom.

(aanvangstijd is 17.00 uur)


Ad Kriesels 

Ad Kraai

Ruud de Jong

Hét netwerk voor de binnenvaart.