De Wandelgang

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang”


Beste Wandelgangers en -gangsters,

Onze sector vaart de eigen koers, dat spreekt voor zich. De hele samenleving is blij als het land wel vaart. Toch kan het geen kwaad een keer te luisteren naar de leiders van dat land, sinds kort verzameld in het kabinet Balkenende IV. Je kan er grapjes over maken dat in de regeringsverklaring vele tientallen malen het woord ‘samen’ werd gebruikt maar het is te simpel om het verlangen naar saamhorigheid van de premier alleen te wijten aan ’s mans eenzaamheid. Dat los je ook niet zomaar op met een maandelijks bezoek aan "De Wandelgang” hoewel het wel helpt natuurlijk en we zouden MP Jan Peter ook graag uitnodigen om met u en ons van gedachten te wisselen, en een goed glas te drinken. Het geruststellende, informele karakter van "De Wandelgang”zal hem zeker aanspreken. Wie weet ontdekt hij dan dat er al heel veel samen wordt gedaan in dit land. Tenminste tien maal per jaar in Zwijndrecht leveren we het overtuigende bewijs, niet zozeer van samen leven of samen werken maar wel van samen zijn. En dat is toch een mooi begin voor deze nieuwe regering.

In de vorige uitnodiging nodigden we u tevens uit – met de gebruikelijke terughoudendheid en schroom – om spoedig de contributie te betalen. Een overrompelende, zelfs een beetje ontroerende hoeveelheid mensen heeft onmiddellijk gevolg gegeven aan dat vriendelijke verzoek. We weten zeker dat de paar die om hen moverende redenen nog aarzelden, zeer binnenkort ook betalen. Want "De Wandelgang”, dat zijn we samen.

Op donderdag 15 maart speelt zich de "De Wandelgang”weeraf in het ARA-hotel in Zwijndrecht. 
Ook dan bent U weer meer dan welkom.

(aanvangstijd is 17.00 uur)


Ad Kriesels

Ad Kraai

Ruud de Jong

Hét netwerk voor de binnenvaart.