De Wandelgang

Deze maand is er geen bijeenkomst van "De Wandelgang" 
vanwege het zomerreces.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 16 september a.s

Hét netwerk voor de binnenvaart.