De Wandelgang

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang” 

Beste Wandelgangers en -gangsters,

In deze snel veranderende wereld is uw sociëteit een rots in de branding. De aalmoezenier zou er bijna zijn kerk op willen bouwen, zo stevig is die rots. Tot zover niets nieuws. Maar wie enige kennis heeft van geologie weet dat zelfs ogenschijnlijk onveranderlijke rotsen onder de invloed van wind en water steeds een tikkie veranderen. Dan komt op een goede dag het moment om een verse rots uit te zoeken. 

Kortom:"De Wandelgang” heeft een nieuw bestuur en zal in 2015 de maandelijkse bijeenkomst houden in de sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas aan de Rotterdamse Veerhaven. Te beginnen met de Nieuwjaarsreceptie, op 8 januari om 17 uur.

De drie ondergetekenden van deze uitnodiging (uw ogen dwalen af naar onderaan deze brief en u denkt: Kijk nou, dat was me nooit opgevallen! Wij nemen u dat niet kwalijk) treden terug als bestuursleden van"De Wandelgang”, en vinden het letterlijk een grote eer om als ereleden respectievelijk erevoorzitter bij deze fantastische club betrokken te blijven. 

Wij maken graag plaats voor de aanstormende jongere garde: voorzitter Dirk-Jan Bezemer, vicevoorzitter Alexander Wanders, secretaris Els Oosse en penningmeester Robbert Klaverdijk. Met de zich handhavende commissieleden Bernard van Welzenes, Ton Roos ,Otto Slokkers en webmaster Jan Struijk zullen ze "De Wandelgang” vakkundig en bekwaam door de branding loodsen. 

Het roer gaat rigoureus om. Vanaf de tweede bijeenkomst in februari verschuift de aanvangstijd een uur, naar 18 uur. Dat is niet zomaar; vanaf 18 uur kun je aan de overzijde van de Veerhaven gratis parkeren. Je ziet het: "De Wandelgang” is nooit te beroerd om bij economische tegenwind met de sector mee te denken.

De bijeenkomsten in november en december zijn mooie gelegenheden om afscheid te nemen van het ARA-hotel, dat acht jaar lang een uitstekend platform bood om deze sociëteit te laten bloeien.

In het ARA-hotel speelt zich 20 november de eerste "De Wandelgang American Night” af. Even wat minder Europees nu het bijna 70 jaar geleden is dat de Amerikanen ons hebben bevrijd.

De euforie over deze aankondiging maakt echter snel plaats voor de prangende vraag: "Wat moet ik met de muntjes die in het ARA-hotel zijn aangeschaft en die ik niet meer allemaal kan besteden tijdens de laatste twee bijeenkomsten van dit jaar?”

De staf van het ARA-hotel moedigt de leden van "De Wandelgang” aan om de muntjes onderling te verhandelen. Hoewel we ons bewust zijn van de handelskwaliteiten van onze leden, verwachten we niet meteen taferelen die we kennen uit ‘The Wolf of Wall Street’. Daarvoor zijn onze leden sowieso te genereus. Eerder zullen waarschijnlijk velen staan te dringen om ‘rondjes’ te geven. Voor de leden die er toch een slaatje uit willen slaan, serveren we Amerikaanse Coleslaw bij de spareribs, hot dogs, hamburgers en chicken wings. 

U bent weer van harte welkom bij de American Night in de "De Wandelgang” op donderdag 20 november in het ARA-hotel in Zwijndrecht.(aanvangstijd is dus nog steeds 17.00 uur)

Ad Kriesels

Ad Kraai

Ruud de Jong

Voor uw agenda: De volgende bijeenkomsten staan gepland voor:

 18 december en 8 januari 2015 (nieuwjaarsreceptie)

P.S.  Graag al uw communicatie met het bestuur via ons E-mailadres: info@dewandelgang.nl

Hét netwerk voor de binnenvaart.