De Wandelgang

Aan allen die de binnenvaart een warm hart toedragen

Betreft: Sociëteit "De Wandelgang”

Beste Wandelgangers en -gangsters,

Zoals we ook in onze vorige uitnodiging benadrukten, laten we ons bij "De Wandelgang”  niet verleiden om al teveel te hechten aan ingesleten gewoonten. Vorig jaar begon u al te wennen aan de Franse avond in oktober, dit jaar serveren we mosselen in deze tamelijk warme herfst. Dus schrijf in uw agenda: op 17 oktober lekker genieten van een kom mosselen. Savourer une assiette de moules, zouden de Fransen zeggen, hoewel die dus weer een andere avond hun zegje mogen komen doen.

Mosselen zijn weliswaar weekdieren, maar mogen best eens in de maand worden genuttigd. Ze zijn zelfs lekker in elk jaargetijde, bereid met tijm, ui en selderij. De mytilus edulis (mossel) zal ook spoedig bij "De Wandelgang” horen als een anker bij een schip. Het vaart prima zonder, maar er komt een moment dat je denkt: ik mis iets. 
En dat willen we graag voorkomen en dus:

U bent uiteraard weer van harte welkom bij de mosselavond in "De Wandelgang” op donderdag 17 oktober in het ARA-hotel in Zwijndrecht. (aanvangstijd is 17.00 uur, officieel einde 21.15 uur)
                       

Ad Kriesels
Ad Kraai
Ruud de Jong 
          

 Voor uw agenda! 
De eerstvolgende bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data: 21 november en 19 december en de Nieuwjaarsparty op 2 januari 2014

P.S.  Graag al uw communicatie met het bestuur via ons E-mailadres (info@dewandelgang.nl)

Hét netwerk voor de binnenvaart.