banner3.jpg

Bijeenkomsten tot nader order uitgesteldBeste Wandelgang(st)ers,


Naar aanleiding van de informatie die regelmatig door het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar buiten wordt gebracht, zullen wij de eerstvolgende bijeenkomst die gepland staat voor 16 april ook niet door laten gaan.

Eén van de dringende aanvullende maatregelen die het RIVM aanbeveelt, om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, is geen evenementen meer te organiseren waarbij meer dan honderd mensen samen komen. 

Aan die aanbeveling willen wij gevolg geven.


Wij hopen dat deze maatregelen het gewenste effect gaan hebben maar de verwachting is dat dit nog wel enige tijd in beslag gaat nemen. Daarom heeft uw bestuur besloten voorlopig de geplande bijeenkomsten t/m mei op te schorten.


We blijven positief en hopen dat we de Haringparty in Juni weer in de openlucht met mooi weer door kunnen laten gaan.


Zodra de omstandigheden dit toelaten zullen wij u uiteraard weer uitnodigen. Wij hopen u dan in alle gezondheid weer te ontmoeten op onze bijeenkomsten.


Met vriendelijke groet,


Het bestuur:

Dirk-Jan Bezemer

Jan Struijk

Martine Brussé

Alexander Wanders

Els Oosse

Robbert Klaverdijk

Twan de Goeij 

Hét netwerk voor de binnenvaart.