banner3.jpg


Nieuws25 jaar business, plezier & manoeuvres aan de bar.

Wandelgang Nieuwjaarsparty 2019!

Door Johan de Witte

Zwijndrecht Uilenkade.


Evenals vorig jaar functioneerde de 135 meter lange vakantiedroom mps Emily Brontë van Scylla als podium voor de Wandelgang Nieuwjaarsparty! Het royale bedrijventerrein van de firma Nobel maakte parkeren ditmaal tot een genoegen. 

File aan de gangway!


Zo’n schip beroert het hart van jong en oud! De nieuwe generatie heeft de meerderheid. In feestelijke outfit garanderen zij de toekomst voor de Wandelgang! De beste wensen en veel gezondheid drijven op een ‘briesje’ door de launch!.

‘Afmeerplaatsen’ aan de bar zijn vol, langszij dan maar als derde breedte. Animo allround. De pianist speelt stemming. Bediening googelt met welkomstdrankjes hoog boven de Wandelgangers. Dan neemt voorzitter Dirk Jan Bezemer de microfoon en draait het stadion-volume met de belofte van een korte speech op, luisteren!


“Welkom allemaal! Ook de niet leden, waarvan we niettemin hopen dat die na bezoek van enige Wandelgang-sessies graag lid worden,” zei de voorzitter diplomatiek. Voor het niet verhogen van de contributie in 2019, ontving het gehele bestuur een donderend applaus. Eveneens meldde Bezemer de Wandelgangverhuizing van ‘De Tuin’ aan de Kralingseplas naar het eveneens fameuze maar parkeervriendelijker ‘Restaurant Waal’ in Heerjansdam. Alom instemming bij de leden! Met "ik wens u een erg gezellige avond" gaf hij de microfoon aan Aalmoezenier Bernhard van Welzenes die de gelijkblijvende contributie als een ‘wonder’ beschouwde en grapte dat hij de transitie van ‘De Tuin’ naar een Nijmeegse Wandelgang- locatie ook wel had zien zitten, was toe aan een stichtelijk woord.


“Goede voornemens, wie heeft die niet! Maar het veelgehoorde ‘druk- geen tijd en nog eens druk’, is een alledaags sjabloon dat in ons bestaan geslopen is.”

Druk is een woord dat we volgens de Aalmoezenier moeten verwijderen uit ons woordenboek. ‘Druk op de ketel’ mag. Wel moet tijd, ruimte en aandacht overblijven om er voor elkaar te zijn. Jongelui die dat begrijpen zijn de ambassadeurs voor een evenwichtig bestaan van morgen. Verspeel geluk niet door haast of drukte. Leef niet in schone schijn, heb zorg voor je naasten en hou elkaar vast. Drink een borrel, glas bier of wijn, geef het leven kwaliteit, dat zal het beste zijn”, aldus een samenvatting van zijn woorden.


Daarna kwam de Wandelgang op gang, evenredig met de decibels. “Een kenmerkende maritieme ambiance,” meldde de Aalmoezenier alsnog. 

En wat denkt u van een uitgebreid verwen banket a la Scylla in het restaurant. De sterren vlogen er vanaf. 


Natuurlijk was er ook een toetje.

Een gelukkig Nieuwjaar voor de Wandelgang!

Hét netwerk voor de binnenvaart.