De Wandelgang

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendement" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.


Word u lid

Wanneer u bij ons lid wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, geslacht (voor de aanspreekvorm: mevrouw of mijnheer), e-mailadres, telefoonnummer, bijzondere persoonsgegevens (mogelijk foto’s) en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het lidmaatschap die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw lidmaatschap is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Gebruik van foto's

Op onze bijeenkomsten worden foto’s gemaakt waarvan een selectie wordt gepresenteerd op onze website. Ook kan er gebruik van foto’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden zoals een sfeerverslag van recente bijeenkomsten in onze nieuwsbrief, in maritieme vakbladen en/of Sociale Media. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u dat aangeven aan de fotograaf en/of de webmaster. (webmaster@dewandelgang.nl )  


Inschrijfformulieren (e-mail) en Nieuwsbrief

Met het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden om lid te worden van De Wandelgang. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het lidmaatschap die we met u aangaan. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. U ontvangt als lid onze uitnodigingen, nieuwsbrieven en desgewenst facturen per e-mail. Hierin leest u nieuws, over onze ledenbijeenkomsten en tijdstip, onderwerp en locatie van de volgende bijeenkomst. 


Het lidmaatschap kan worden opgezegd 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Uw e-mailadres wordt automatisch alleen met uw toestemming toegevoegd aan de ledenlijst. Deze gegevens worden bewaard totdat u uw lidmaatschap opzegt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten voor het digitaal versturen van genoemde documenten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.


Akkoordverklaring en wachtwoord

Bij het aanmelden van uw lidmaatschap moet u gebruik maken van het aanmeldformulier op onze site. Op dit formulier vragen wij u o.a. aan te geven dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring. Na aanmelding krijgt u van ons een bevestiging met een wachtwoord. Met dit wachtwoord kunt u inloggen op bepaalde niet openbare pagina’s zoals bijv. de Ledenlijst. Op deze ledenlijst vermelden wij alleen uw naam en evt. Bedrijfsnaam. De door u ingevulde gegevens gebruiken wij alleen om met u in contact te komen en worden nimmer verstrekt aan derden tenzij de wet zegt dat dit moet. Uw gegevens kunnen desgewenst aangepast worden door de webmaster. Neem hiervoor contact op met webmaster@dewandelgang.nl.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven, instellingen of instanties, moeten doorgeven. Dit doen wij bijvoorbeeld als de wet zegt dat het moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

In onze website zijn YouTube video’s opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze dienst, na toestemming, uw persoonsgegevens.


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookiecategorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun Privacyverklaringen. Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring. 


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een wachtwoord. Wij maken
  • gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze
  • website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze doelstelling wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons

opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde

persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Sociéteit De Wandelgang

Postbus 257

3330 AG Zwijndrecht 

078 – 62 56 000

info@dewandelang.nl

Cookies

Hét netwerk voor de binnenvaart.